Stanovy

 

Pracovní řád
Základní kynologické organizace Tuchlovice

Jsme členy dobrovolné organizace a naším hlavním společným cílem i zájmem je výcvik našich psů. Vyžadujeme plnění tohoto řádu v prvé řadě na sobě a teprve potom na ostatních a přitom zůstaneme opravdovými přáteli.

 1. Vstup do naší organizace je dobrovolný, ale dodržování našich stanov je povinné a pro všechny členy závazné.
 2. Všichni členové jsou si rovni jak v povinnostech tak právech.
 3. Každý člen nese plně odpovědnost za svého psa a svoji činnost.
 4. Prvním a hlavním předpokladem je kázeň.
 5. Pří výcviku má hlavní slovo výcvikář, pomocník, nebo jiná osoba k tomu stanovená.
 6. Na cvičák patří cvičitel a zdravý pes (očkovaný).
 7. Cvičitel se na cvičák dostaví vždy s kompletní výstrojí svého psa (náhubek, vodítko, aport, stopovací šnůra).
 8. Pokud nebude stanoveno jinak, budou v době výcviku psi upoutáni na vodítko a psi starší 6 měsíců budou opatřeni náhubkem (sundat pouze na pokyn).
 9. Pokud nebude stanoveno jinak, bude výcvik probíhat v neděli od 9:00 - 12:30 hod.
 10. Každý výcvikový den začíná a končí nástupem (krátké hodnocení), omlouvá se max. 30 min.
 11. Nemáme placeného figuranta, proto se budeme střídat.
 12. Na cvičáku budeme udržovat pořádek a dbát pokynů hospodáře.
 13. Mimo výcvik musí být psi v kotcích nebo ve vlastních boxech. Každý je povinen svěřený kotec udržovat v pořádku.
 14. Řídícím orgánem organizace je výbor, rozhodujícím členská schůze.
 15. Každý člen je povinen odpracovat dané brigádnické hodiny. Z povinnosti odpracovat dané brigádnické hodiny je osvobozen pouze člen při dlouhodobé nemoci, min. 5 měsíců, u žen těhotenství. Jinak je člen povinen neodpracované brigádnické hodiny zaplatit.
 16. Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.